FSC SlovenskoForest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá poskytuje priestor pre ľudí s rôznymi záujmami, aby diskutovali a riešili problémy lesného hospodárstva vo svete.

FSC podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Ciele a myšlienky FSC na Slovensku propaguje a presadzuje združenie FSC Slovensko.

Obrázok lesa
Aktuality

Smrekovica prísne chránená

Utorok, 15 máj 2012

Dlhoročné úsilie o účinnú ochranu Smrekovice konečne slávi úspech. Dňa 15. mája 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Žiline o vyhlásení prírodnej rezervácie Smrekovica. Pod prísnu ochranu sa tak na výmere 235 ha dostanú prirodzené smrekové lesy, ktoré majú na časti plochy pralesovitý charakter a sú domovom  pre viaceré vzácne druhy rastlín a živočíchov.

2% dane pre lesy

Utorok, 01 marec 2011

Občianske združenie FSC Slovensko sa tohto roku uchádza o 2% dane z príjmu, ktoré podľa platnej legislatívy môžu fyzické a právnické osoby venovať pre mimovládne organizácie. Získane finančné prostriedky chceme využiť na podporu a propagáciu FSC certifikácie, dobrého obhospodravonia lesov a zodpovedného prístupu pri nákupe drevných výrobkov. Podporu zároveň plánujeme použiť aj na aktivity zamerané na ochranu pralesov na Slovensku. Viac o naších aktivitách spojených s pralesmi nájdete na web stránánkach www.pralesy.sk 

Pozvánka na seminár „Pralesy Slovenska“

Pondelok, 15 november 2010

Občianske združenie FSC Slovensko pozýva všetkých, ktorých zaujíma problematika pralesov na seminár s názvom Pralesy Slovenska, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2011 o 9.30 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Snahy o ochranu slovenských pralesov zlyhávajú

Nedeľa, 05 september 2010

V navrhovanej prírodnej rezervácii Smrekovica sa ťaží prales aj napriek tomu že FSC Slovensko poukázalo na jedinečnosť tohto územia.

© 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-SECR-0131